Wat is het doel van de Stichting ?

Het doel is: Het voor een zo laag mogelijke prijs beschikbaar stellen van een goede vakantievoorziening aan personen voor wie een aangepaste accommodatie gewenst is.

Wie zijn de mensen ‘achter’ ’t Opkikkertje; wie zitten er in het bestuur?

De stichting bestaat uit enkel vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter:  Ad van Dorst
  • Toine van Agtmaal, penningmeester
  • Annemarie van de Boom, secretaris
  • Swa Cauwelaers, technische zaken
  • Jacqueline van der Plas, tevens directeur Familyland
  • Mart Snoek voor de tuin tuin e.d.

’t Opkikkertje wordt daarnaast ondersteund door giften, donaties en het beschikbaar stellen van materialen en diensten door allerlei organisaties, ondernemers, serviceclubs en particulieren. Voor donaties kunt u contact op nemen via de contact pagina.

Banknr.     NL 15 RABO 0145 1732 83      STICHTING VAKANTIEHUIS ’t OPKIKKERTJE

stichting 't opkikkertje